Absolvent tohoto vzdělávacího programu  se uplatní při výkonu povolání zahradník, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti zahradnických služeb. Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží. Je připravován pro výkon činností především v následujících oblastech: množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav, floristika (tj. vazačství a aranžování květin). V závislosti na zaměření školního vzdělávacího programu se absolvent může dále uplatnit v oblasti vinohradnictví a vinařství, včelařství, technologii zpracování ovoce a zeleniny, agroturistiky, apod.

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.