Informace o nás

Obor Zahradník 4152 H/01 je tradičním oborem vyučovaným na Středním odborném učilišti Liběchov již 60 let.

Od 1. 9. 2009 se obor vyučuje podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program (ŠVP) ZAHRADNÍK,

Obor je určen pro hochy i děvčata s ukončeným základním vzděláním. Absolvent nachází uplatnění při výkonu povolání zahradník.

Po získání nezbytné praxe, je připraven uplatnit se i jako podnikatel v oboru zahradník, v malých obchodních firmách a živnostech.

Získá odborné kompetence v oblasti výkonu profese:

                                    - pěstuje, rozmnožuje, sklizí a expeduje zahradnické

                                      produkty;

                                    - zakládá a udržuje sadovnické a krajinářské úpravy;

                                    - pracuje se zahradnickou technikou a mechanizací,

                                      využívá zařízení v zashradnické výrobě;

                                    - vykonává provozní činnosti   

                                    - dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci;

                                    - usiluje o největší kvalitu své práce, výrobků a služeb;

                                    - jedná ekonomicky a v souladu se strategií

                                      udržitelného rozvoje.

Absolvent je veden tak, aby:     - měl reálnou představu o kvalitě své práce,

                                                 pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se o co

                                                 nejlepší výsledek;

                                              - získal základní přehled o nabídce profesních

                                                a dalších vzdělávacích možností  a příležitostí

                                                v regionu a posoudil možnosti svého pracovního

                                                uplatnění;

                                              - uvažoval a jednal ekonomiocky v pracovním

                                                i osobním životě;

                                              - pracoval efektivně a byl flexibilní v pracovním

                                                procesu;

                                              - byl připraven a ochoten se dále profesně

                                                vzdělávat.

Naši uživatelé

    Tyto stránky jsou především určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, jejich zákonné zástupce a samozřejmě žáky Středního odborného učiliště, Liběchov, Boží Voda 230. Jistě zde najdete odpovědi na své otázky o vnitřní náplni oboru Zahradník, náročnosti studia a pod.

 V neposlední řadě se tyto stránky budou snažit odhalit vám nevšední a zajímavé stránky oboru.